12 czerwca 2022

Dorosłość wiary


„Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”

Łk 12,34

Dnia 12 czerwca 2022 roku w kościele Jezusa Żyjącego w Lidzbarku odbyła się konfirmacja Huberta. Święto Trójcy Świętej stało się świętem wszystkich parafian z Lidzbarka i Działdowa, którzy wsłuchiwali się w składane wyznanie wiary i ślubowanie konfirmanta. Uroczyste nabożeństwo wzbogacił śpiew p. Pauliny i p. Pastorowej.