7 stycznia 2024

Epifanijny koncert – Trzej królowie pod gwiazdą szli – 6 stycznia 2024 roku


W święto Trzech Króli odbył się coroczny koncert kolęd w wykonaniu chórów Our Voice i Cudawianki pod dyrekcją p. Danuty Czeczot. Chórom towarzyszył zespół muzyczny. Nie przeszkodził mróz w zapełnieniu wszystkich miejsc, nawet stojących. Zebranych przywitał proboszcz, ks. Waldemar Kurzawa.

Ponad godzinny koncert minął tak szybko, że konieczne były wielokrotne bisy. Składam podziękowania wszystkim, dzięki którym mogliśmy przeżyć tak wspaniałe, rozśpiewanie Święto Epifanii.

Zapraszam do wysłuchania ………….