14 czerwca 2020

Konfirmacja Olgi – wyznanie wiary w Zbawiciela w kościele Zbawiciela z pewnością zbawienia.


uroczyste nabożeństwo

„Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaję się ku zbawieniu.”

Rzym 10,10

W akcie konfirmacji najważniejsze jest serce i usta.

błogosławieństwo

Serce – w którym przez lata nauki na lekcjach religii, poznawania Boga na nabożeństwach, dostrzegania go w codziennym życiu przez świadectwo rodziców, chrzestnych, bliskich rodzi się wiara w Jezusa.

znak krzyża

Usta – które wyznają, że Jezus jest Panem. Dorosłość, odwaga mówienia o Chrystusie, która nie jest przymusem, ale wewnętrzną potrzebą serca.

wręczenie biblii i śpiewnika