4 września 2021

Odwiedziny swojego pierwszego miejsca służby.


Przez kilka sierpniowych dni mogliśmy gościć pastorostwo – Ewę i Zdzisława Sztwiertniów. Ksiądz Zdzisław 1 maja 1979 roku rozpoczął swoja służbę w działdowskiej parafii. Wówczas pochody pierwszomajowe przechodziły ul. Jagiełły i nieoczekiwanie tłum działdowian witał luterańskiego praktykanta, który przez prawie 5 lat sprawował opiekę nad naszą parafią.

Pastorostwo uczestniczyło w niedzielę 22 sierpnia w nabożeństwach w Lidzbarku i Działdowie podczas których ks. Sztwiertnia wspominał swoją służbę i udzielił błogosławieństwa. Po nabożeństwach były długie i serdeczne rozmowy przed kościołem w Lidzbarku i przy kawie w Działdowie.