20 listopada 2021

Wizytacja Konsystorza


dnia 16 listopada odbyła się wizytacja Konsystorza KEA w naszej parafii, której przewodniczył Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Podczas wspólnego posiedzenia z Radą Parafialną, Komisją Rewizyjną, Radą Diecezjalną DM z Biskupem Pawłem Hause dokonano sprawdzenia księgowości i zarządzania Parafią. Wizytacja nie była tylko kontrolą, ale także wspólnym poszukiwaniem rozwiązań aktualnych problemów i motywacją do dalszej służby.

od lewej: ks. Janusz Staszczak – radca Konsystorza, ks. Tomasz Wigłasz – radca Diecezji Mazurskiej, p. Adam Pastucha – wiceprezes Konsystorza, p. Bożena Polak – radca Konsystorza, Biskup Kościoła Jerzy Samiec – prezes Konsystorza, Biskup Diecezji Mazurskiej Paweł Hause, ks. Waldemar Kurzawa – proboszcz PEA Działdowo, p. Ewa Śliwka – dyrektor biura Konsystorza, ks. Piotr Gaś – radca Konsystorza

Poprzednia wizyta Konsystorza miała miejsce prawie 50 lat temu. Wówczas jeszcze na starej plebanii przy dawnej ul. Daszyńskiego oraz w dawnym kościele ewangelickim użytkowanym przez naszą parafię do 30.12.1972 r. Obecne obrady odbyły się w aktualnej plebanii przy ul. Jagiełły a zdjęcie pamiątkowe wykonano w nowym kościele Zbawiciela.