4 kwietnia 2022

Wprowadzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej


Dnia 3 kwietnia 2022 r. ,w niedzielę Judica, Biskup Diecezji Mazurskiej – ks. Paweł Hause dokonał wprowadzenia w urząd Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej podczas uroczystego nabożeństwa.

Rada Parafialna i Komisja Rewizyjna podczas przemowy biskupa
Ślubowanie radnych
Bp Paweł Hause i prob. Waldemar Kurzawa

Po nabożeństwie w salce parafialnej, która do czasu wybudowania kościoła Zbawiciela była tymczasową kaplicą, odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Dokonano w sposób tajny wyboru prezydium Rady : kuratora, skarbnika i sekretarza. Następnie przy kawie i cieście prowadzone były długie rozmowy w gronie radnych i biskupa.

Pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej z Biskupem Diecezji Mazurskiej