29 marca 2022

Wybory do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i delegatów do Synodu Diecezji Mazurskiej


Dnia 27 marca 2022 r. podczas Zgromadzenia Parafialnego przeprowadzono wybory do gremiów parafialnych i diecezjalnych. Wybranych zostało 8 radnych (4 z Lidzbarka i 4 z Działdowa), 3 osoby do Komisji Rewizyjnej oraz 2 delegatów do Synodu DM. Skład Rady oraz Komisji zmienił się w 1/3 – starsze pokolenie przekazuje radość odpowiedzialności następnej generacji. Nie zmienili się delegaci parafii do Synodu DM. Uznano ich godnymi dalszego reprezentowania parafii, dostrzegając wytrwałość i skuteczność reprezentowania parafii w Diecezji Mazurskiej.

Pragnę podziękować wszystkim kandydatom. W czasie wojny toczącej się w Ukrainie, dostrzegamy jak cenną jest wolność wyboru, a nie narzucania siłą. Dziękuję parafianom, którzy wybrani zostali na kolejne kadencje i tym, dla których będzie to pierwsza kadencja. Dziękuję tym, którzy zostali zastępcami, gdyż wykazali swoje pragnienie budowania przyszłości parafii.

Wprowadzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w nadchodzącą niedzielę – 3 kwietnia 2022 r. w kościele Zbawiciela w Działdowie o godz. 11.00. Aktu wprowadzenia dokona Biskup Diecezji Mazurskiej ks. Paweł Hause. Jest to uroczystość całej parafii, dlatego parafian z Lidzbarka zapraszam do Działdowa.