27 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Prawda jest treścią słowa twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.

Ps 19,160

dnia 28 czerwca 2020 r. pragniemy podziękować Bogu za Jego błogosławieństwo w tym szczególnym Roku Szkolnym. Roku, który rozpoczynaliśmy jak zwykle w punktach katechetycznych „twarzą w twarz”, a kończyliśmy przed ekranem tabletów, laptopów na lekcjach on-line. Nowe doświadczenia, przebieg i treści nauczania, w których jako uczniowie i rodzice daliście bardzo dobrze radę. Za to dziękuję Wam. a razem podziękujmy Bogu powierzając Jego Opiece młodzież podczas wakacji.