22 marca 2024

Zapytanie ofertowe pn. „Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku”
Zgodnie z § 8 pkt 6 Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Beneficjent Dotacji – Parafia Ewangelicko-Augsburska ul. Jagiełły 28, 13-200 Działdowo przekazała do ogłoszenia postępowanie zakupowe.

Link do zapytanie ofertowego:

https://lidzbark.pl/zapytanie-ofertowe-pn-remont-dachu-kosciola-ewangelicko-augsburskiego-pw-jezusa-zyjacego-w-lidzbarku.html

hhttp://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/21/5847/zapytanie-ofertowe-pn-remont-dachu-kosciola-ewangelicko-augsburskiego-pw-jezusa-zyjacego-w-lidzbarku