18 marca 2023

Otwarcie punktu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy


Parafia włączyła się do Programu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej, który jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji uchodźców poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie. Jest przeznaczony dla osób, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku, są zarejestrowane i mieszkają w Polsce, nie były beneficjentami Programu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Na plebanii w Działdowie zostało już przygotowane pomieszczenie, gdzie osoby mówiące w językach polskim i ukraińskim będą prowadzić przez proces składania wniosku i wydawać kody referencyjne.

Punkt zostanie otwarty 20 marca 2022 roku. Będzie czynny przez 4 tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00. Umówienie terminu następować będzie przez stronę www.sontse.org bądź telefonicznie  800 000 232 .

Więcej informacji na stronie www.sontse.org