DM historia


1. Rudolf Bażanowski - Sprawa utraty i zbycia obiektów sakralnych (kościołów ewangelickich) po 1971 r. w Diecezji Mazurskiej

2. Rudolf Bażanowski - Struktura i duszpasterze Diecezji Mazurskiej w latach 1975 – 2017