30 września 2023

Dziękczynne Święto Żniw


Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie…. Ps.145,15

Z reguły patrzymy z góry na ziemię wydającą plon, z góry na stoły z przygotowanymi posiłkami, z góry na regały w supermarketach, niekiedy i z góry na tak nam bliskich w życiu ludzi. Dziś my chcemy spojrzeć z dołu ku górze z wdzięcznością na Tego, który właściwe we właściwym czasie daje każdemu z nas.

Po nabożeństwie był czas na rozmowy przy wspólnym stole w salce parafialnej.