18 stycznia 2021

Dzień pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach


Dnia 18 stycznia 2021 roku odbyły się pierwsze obchody Dnia Pamięci Ofiar Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Jest to szczególny dzień dla naszej parafii. W dawnych koszarach pruskich, następnie koszarach polskich utworzono w czasie II wojny światowej obóz nazistowski. Jednymi z pierwszych osadzonych byli działdowscy mazurzy, ewangelicy ze względu na to że byli Polakami. Wśród pierwszych ofiar – rozstrzelanych w komornickich lasach był Robert Małłek, współzałożyciel Związku Mazurów. Zarazem jednymi z ostatnich ofiar utworzonego w 1945 roku obozu stalinowskiego NKWD byli mazurzy, ewangelicy ze względu na stereotyp ” Ewangelik-Niemiec”. W zapisach parafialnych znajduje się 37 wpisów od czerwca do listopada 1945 zawierających suche a pełne tragedii wpisy – zmarł/a w „koszarówce niemieckiej” bądź w szpitalu – od starszych ludzi do noworodków. Zapewne jest to jedynie niewielka, udokumentowana część ofiar tragedii działdowskich mazurów pozbawionych swojej „małej ojczyzny”.

18 styczeń jest także dniem Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku nie odbędą się ze względu na pandemię trwające od kilkudziesięciu lat w naszym mieście nabożeństwa ekumeniczne. Jakże jednak aktualna jest potrzeba dostrzegania człowieka w drugim człowieku i wspólna modlitwa. W tym dniu ofiar nienawiści otaczają nas słowa hasła TMoJCh – Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. J15,5-9