19 maja 2024

Konfirmacja


„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” Rz 10,9

19 maja 2024 roku odbyła się konfirmacja Gracjana. Jest on pierwszym konfirmantem, który został ochrzczony w poświęconym 16 lat temu kościele Zbawiciela.

Konfirmacja jest świętem całej parafii, dlatego Gracjan został wprowadzony przez Radę Parafialną.

Przed kilkunastu laty mama i chrzestni Gracjana wyznali swoja wiarę pod krzyżem Zbawiciela. Dzisiaj On sam wyznał swą wiarę w Trójedynego Boga wobec zgromadzonych parafian i ślubował wierność Bogu i Kościołowi. Stał się dorosłym parafianinem z wszystkimi przysługującymi mu prawami.

Nabożeństwo zostało ubogacone śpiewem Pauliny i Renaty.

Po nabożeństwie był czas na składanie życzeń i rozmowy.