6 maja 2023

„Mazurska Emilia” – opowieść o Emilii Sukertowej-Biedrawinie


„Mazurska Emilia” – to opowieść o Emilii Sukertowej-Biedrawinie, nieco już – jakże niesłusznie – zakurzonej ikonie zmagań polskich patriotów o repolonizację Mazurów. Córka łódzkiego fabrykanta i jego małżonki rodem z Warszawy, wnuczki uczestniczki powstania styczniowego. Polka, Ewangeliczka, Szalona patriotka, Wszechstronnie wykształcona sufrażystka, Człowiek wielu talentów i wielu dokonań. Dziś w warmińsko-mazurskim tyglu ludzi o korzeniach najczęściej skądinąd, takich ikonicznych postaci nam potrzeba. Muzeum Pogranicza w Działdowie postanowiło więc zadbać o pamięć Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Stąd pomysł na fabularyzowany dokument „Mazurska Emilia”.
Film zawiera wypowiedzi historyków, biskupa Pawła Hausego, literatów, muzealników i wnuków Emilii, oraz inscenizowane sceny z udziałem aktorów olsztyńskich oraz rekonstruktorów historycznych. Większość materiału poświęcona jest najbardziej dramatycznym epizodom z życia Emilii Sukertowej-Biedrawiny, związanym nierozłącznie z Działdowem – a więc latom 1920 – 1939. Opis dzieciństwa i wczesnej młodości to raczej przyczynek do prezentacji bohaterki i jej nieugiętej patriotycznej postawy, zaś lata powojenne, lata wielu sukcesów w budowaniu środowiska kultury i nauki współczesnego Olsztyna, chociaż zarysowane (bohaterka filmu zmarła w 1970 roku) byłyby same w sobie tematem zupełnie innego, oddzielnego filmu. Twórców najbardziej interesuje walka Emilii Biedrawiny o repolonizację Mazurów w latach międzywojennych – od plebiscytu po wejście hitlerowców do Działdowa