7 czerwca 2020

Radość jubileuszu


Dziś obchodziliśmy biblijny tuzin lat odprawiania nabożeństw w kościele Zbawiciela, dziwiąc się jak szybko mija czas. W oku zakręciła się łza wspomnień po tych, z którymi razem przeżywaliśmy poświęcenie i łza radości za tych, z którymi obchodzimy ten jubileusz.

Życzenia z okazji jubileuszu przesłał ks. Zdzisław Sztwiertnia, który wśród nas rozpoczynał swą służbę w Kościele.

” O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich.Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Ps 84,2-3


Drodzy Parafianie w Działdowie i Lidzbarku! W dniu Waszego święta poświęcenia Kościoła pragniemy przekazać Wam jak najserdeczniejsze życzenia. Niech ten Dom Boży będzie miejscem Waszego odpoczynku w obecności Naszego Pana, miejscem posilenia, gdy brakuje sił, a nade wszystko Bożego błogosławieństwa. Serdecznie pozdrawiamy z Wisły Jawornika. Mile wspominamy nasz udział w poświęceniu Kościoła 7 czerwca 2008 roku. Dla mnie Parafia Działdowo oraz Filiał w Lidzbarku Welskim są głęboko w sercu. To u Was rozpoczynałem swoją służbę w Kościele, a za kilka dni, konkretnie 15 czerwca będę obchodził 40-lecie swojej służby.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.

ks. Zdzisław z żoną.”