4 września 2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 – 5 września 2021 r.


Serdecznie zapraszam na nabożeństwo szczególnie uczniów, rodziców, nauczycieli… Tak jak prorok Eliasz w mocy posiłku danego od Boga rozpoczął dalszy etap swojej życiowej wędrówki, tak i my w mocy Bożego Słowa, modlitwy i sakramentu Ołtarza chcemy rozpocząć kolejny rok wędrówki z Bogiem.