4 września 2021

Tak dla wspólnej drogi życia.


23 czerwca 2021 r. w kościele Zbawiciela złożyli małżeńskie ślubowanie Patrycja i Marcin.

” Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie” .. Te słowa z Ew. Mateusza 5,37 zostały przekazane przez proboszcza jako motto na wspólną drogę życia. TAK dla zdrowia i choroby, łez i śmiechu, sukcesów i porażek, siły i słabości, dla mnie i dla drugiej osoby, a właściwie cząstki mnie – nie mniejszej, nie większej, lecz dokładnie połowy.

Życzymy małżonkom, którzy swoje Tak wypowiedzieli w Dniu Ojca, aby Bóg Ojciec im błogosławił, a Jego Opatrzność była nad nimi każdego dnia.