1 czerwca 2020

Tuzin lat nabożeństw w kościele Zbawiciela


w niedzielę Trójcy Świętej – 7 czerwca 2020 r. dziękować będziemy za Bożą opatrzność w 12-tą rocznicę poświęcenia kościoła Zbawiciela.

Jak było wówczas

Poświęcenie kościoła Zbawiciela w Działdowie

W sobotę 7 czerwca 2008 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Działdowie przeżywała pełną wdzięczności Bogu uroczystość poświęcenia nowego kościoła Zbawiciela.

Gospodarz Parafii Ks. Waldemar Kurzawa powitał przed wejściem do kościoła uczestników tej szczególnej uroczystości.

Zgodnie z apostolskim zwyczajem nowy kościół i jego wyposażenie poświęcono Słowem Bożym i modlitwą.

Biskup Janusz Jagucki po słowach z Psalmu 118 i modlitwie otworzył drzwi kościoła.

W liturgii poświęcenia kościoła wziął udział wraz z Gospodarzem także biskup diecezjalny.

W uroczystości wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele władz samorządowych województwa (Wicemarszałek – Pani Urszula Pasławska), Starosta i burmistrzowie Działdowa i Lidzbarka Welskiego

oraz Prezes Synodu – ks. Jerzy Samiec (po prawej), ks. Roland Zagóra (w środku).

Nie zabrakło również gości ekumenicznych – duchownych z Kościoła Rzymskokatolickiego, z partnerskiej Parafii Ewangelickiej z Holandii i duchownych ewangelickich z Wisły Jawornika, Warszawy i Diecezji Mazurskiej.

Kazanie wygłosił Ksiądz Biskup Janusz Jagucki

Biskupi sprawowali liturgię Komunii Świętej

Ksiądz Zdzisław Sztwiertnia i ksiądz Waldemar Kurzawa udzielili Komunii Świętej tym, którzy przedtem jej udzielali:

Błogosławieństwa na zakończenie nabożeństwa udzielił Ksiądz Biskup Janusz Jagucki.

Podczas uroczystości śpiewały ewangelickie chóry z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i z Parafii w Wiśle-Jaworniku.

Oby chwała Boża stale wypełniała ten nowy Dom Pański!