1 listopada 2021

W Twoich rękach Panie


Dnia 30 października 2021 r., w przeddzień Święta Reformacji, Chór Młodzieżowy „Our Voice” nagrał w naszym kościele Zbawiciela piękną pieśń – „W Twoich rękach Panie”. Pieśń ta rozbrzmiewa w fińskim Kościele Luterańskim, tak jak i w naszym Kościele E-A (SK nr 651). Zapraszam do jej wysłuchania w opracowaniu polskiego kompozytora -Jakuba Neske.