3 września 2020

Woda przykazaniem objęta i ze Słowem Bożym połączona


Podczas niedzielnego nabożeństwa 30 sierpnia 2020 r. odbył się chrzest Adama. Pierwszy sakrament, włączenie do wspólnoty wierzących, odpuszczenie grzechów, wybawienie od śmierci i zbawienie wieczne – ile darów niesie woda połączona ze Słowem Bożym. Chrzest był wielkim przeżyciem dla rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny i całej społeczności parafii której Adam stał się członkiem.

Życzę aby wzrastała w nim wiara, która została nad nim wyznana. Wiara rodząca się ze słuchania Słowa Bożego, tak by mógł korzystać z darów chrztu świętego obejmującego całe życie człowieka.