6 kwietnia 2023

Zakończenie działalności punktu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy


W Wielki Czwartek oficjalnie został zamknięty punkt Diakonii. Od 20 marca, w ciągu 14 dni działalności wydanych zostało 723 kodów referencyjnych. Oznacza to, że średnio dziennie ponad 51 rodzin z Ukrainy (ok. 150 osób) przyjętych zostało na plebanii. Spośród 15 parafii uczestniczących w projekcie znaleźliśmy się na 5 miejscu w liczbie przyjętych osób, za największymi miastami. Świadczy to o dobrym skomunikowaniu Działdowa, gdyż wiele osób przyjeżdżało z daleka.

Jednak pod względem niedokończonych wniosków było u nas najmniej. Zaledwie 10 wniosków nie zostało dokończonych, co świadczy o wielkiej empatii i chęci pomocy wolontariuszy, którzy nie tylko ograniczali się do wymaganej od nich generacji kodów, ale pomagali w wypełnianiu wniosków. Przygotowali miejsca i odpowiadali na wszystkie pytania. Dziękuję wolontariuszom – Lenie, Lechowi i Szymonowi oraz wspomagającej wszystkich Katarzynie, że zostawali często po wyznaczonym czasie urzędowania aby cierpliwie tłumaczyć, pomagać i zawsze dbali o porządek.