25 grudnia 2022

Złote Gody


„Mowa wasza niech będzie : Tak, tak; nie, nie”

Mt 5,37

W I dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 1972 roku przed obliczem Boga i w obecności świadków powiedzieli sobie TAK – Małgorzata i Zygfryd Kościńscy. Po pięćdziesięciu latach w Lidzbarku dziękowali Bogu za TAK które wówczas do siebie wypowiedzieli – tak dla miłości, tak dla szacunku, tak dla wierności. Otoczeni najbliższymi otrzymali Boże błogosławieństwo na kolejny rozpoczęty rok wspólnego życia.